Aanmelden

Leerlingen kunnen bij ons aangemeld worden voor leerjaar 1,2 en 3.

Leerjaar 1

In het Samenwerkingsverband van regio Zuidoost Utrecht worden de aanmeldingen gedaan door de basisscholen. Valt de basisschool onder een ander samenwerkingsverband dan kunt u uw kind direct aanmelden via het onderstaande aanmeldformulier.

Leerjaar 2 en 3

Wij hebben beperkt plek voor nieuwe leerlingen in het tweede en derde leerjaar in schooljaar 2024-2025.

Als u een leerling wilt aanmelden, vult u het aanmeldformulier in. Deze is te vinden via onderstaande button. U kunt dit document invullen en vervolgens mailen naar Attie van Eck: aeck@nxt.eu.

Leerlingen die zich aanmelden voor leerjaar 2 en 3 komen op een wachtlijst, waarbij we op volgorde van aanmelden met de leerling en ouder(s)/verzorger(s) in gesprek zullen gaan over de wensen van de leerling en mogelijkheden op NXT. Ook zullen wij de onderwijskundige gegevens van de leerling opvragen bij de school waar de leerling nu op zit.

Het kan zijn dat een groep, klas en/of profiel vol is. Wij zullen dan geen nieuwe leerlingen meer aannemen in die opleiding. We kunnen dan kijken naar een eventuele andere passende plek binnen onze school.

Voor verdere informatie over aanmelden voor leerjaar 1, 2 en 3 kunt u ook mailen met Attie van Eck.

Het PDF bestand onder de button is bewerkbaar.