Beroepsgericht voor alle niveaus

NXT is voor alle niveaus van het vmbo en havo. Wij hebben aandacht voor de individuele leerling. Daar staan wij voor. Dat betekent dat wij dichtbij zijn. Dichtbij jouw talent.

In leerjaar 1 krijgen alle leerlingen les in de vakroute Mens&Dienstverlening en de vakroute Techniek. In de loop van leerjaar 1 mogen de leerlingen al kiezen tussen deze twee vakroutes.

Het maakt dus niet uit of je een basisberoepsgerichte leerweg (bbl) doet, een kaderberoepsgerichte leerweg (kbl) of de theoretische leerweg (tl) of de vakhavo.

Als je de vakroute Mens & Dienstverlenen volgt, dan wordt je profiel:

· Horeca, Bakkerij en Recreatie (HBR)

Als je de vakroute Techniek volgt, dan kun je kiezen uit drie profielen:

· Bouw, Wonen & Interieur (BWI)

· Mobiliteit & Transport (M&T)

· Produceren, Installeren en Energie (PIE)

Tijdens je schoolloopbaan mag je een aantal keuzevakken kiezen. Met deze keuzevakken maak je je eigen opleiding nóg meer op maat.

Vakmavo en vakhavo

Leerlingen van de mavo en havo volgen ook in leerjaar 1 en 2 de vakroute, zoals hierboven staat omschreven. Vanaf leerjaar 3 wordt er praktisch en projectmatig les gegeven in het praktijkvak.