Gezonde school

De gezondheid en het welbevinden van de leerlingen en werknemers van NXT staan hoog in het vaandel. Gezonde mensen presteren beter en voelen zich fijner. Daarom houdt onze school zich actief bezig met de “gezonde school-aanpak”. Aan vier thema’s besteden we extra aandacht.

Bewegen en sport

Het doel is dat alle leerlingen op hun eigen niveau plezier beleven aan bewegen en de ruimte krijgen om te kunnen groeien, zowel motorisch als sociaal. Naast de reguliere sportlessen (drie uur in de onderbouw en twee uur in de bovenbouw) bieden wij buitenschoolse sportactiviteiten aan en sportoriëntatie, waarbij er kennis wordt gemaakt met verschillende sporten. Daarnaast stimuleren wij leerlingen en werknemers om zoveel mogelijk te bewegen. Ons beweegplein is ontwikkeld om zelfstandig tijdens pauzes en vrije momenten actief bezig te kunnen zijn. Ook bieden wij de mogelijkheid om op school na de lessen gebruik te maken van de fitnessruimte om onder begeleiding te werken aan persoonlijke doelen.

Voeding Op NXT

Vinden wij het belangrijk dat leerlingen leren bewust gezondere keuzes te maken omtrent voeding. Tijdens de lessen M&D en mentorlessen wordt er aandacht besteed aan dit onderwerp. In de gezonde kantine verkopen we gezonde(re), vaak zelfgemaakte producten. Daarnaast zijn er op school twee watertappunten beschikbaar, één in de kantine en één bij de sportzalen. Dit om leerlingen en werknemers te stimuleren om water te drinken. Energiedrankjes zijn niet toegestaan op school.

Relaties en seksualiteit NXT

NXT biedt een veilige en open omgeving om op een laagdrempelige manier te kunnen praten over seksualiteit, relaties en diversiteit. De leerlingen krijgen hier de ruimte te zijn wie zij willen zijn. Wij streven naar open communicatie zodat leerlingen altijd weten waar zij heen kunnen met vragen en/of problemen. Docenten volgen bij NXT een cursus om leerlingen zo goed mogelijk te helpen bij vragen over relaties en seksualiteit. Het doel is om leerlingen een positieve kijk op seksualiteit te geven, weerbaar te maken en waarden en normen bij te brengen, zodat zij (later) verantwoorde keuzes maken in relaties en seksualiteit. Het lespakket ‘Lang leve de Liefde’ wordt op NXT in alle leerjaren gebruikt tijdens het mentoruur. In leerjaar 3 kijken de leerlingen ook een theatervoorstelling gerelateerd aan dit onderwerp. Jaarlijks hebben we aandacht voor het thema diversiteit en worden er gastlessen gegeven door voorlichters van het COC. Tevens wordt er jaarlijks een informatieve ouderavond georganiseerd.

Genotsmiddelen (roken, alcohol en drugs)

Roken, alcohol en drugs: Leerlingen kunnen in de verleiding komen om iets uit te proberen tijdens hun middelbareschooltijd. Dat kan leiden tot slechtere schoolprestaties, verzuim of schooluitval. Wij vinden het belangrijk om roken, het drinken van alcohol en drugsgebruik door leerlingen te voorkomen en te ontmoedigen. NXT heeft als doel om leerlingen te leren eigen verantwoorde keuzes te kunnen en durven maken.

Om gezondere keuzes makkelijker te maken, bieden wij al een aantal jaren een rookvrije school. Er mag in en om onze school niet gerookt worden door docenten, leerlingen en bezoekers. Daarnaast mogen leerlingen niet roken tijdens (buitenschoolse) activiteiten van de school.

We beginnen in de onderbouw met het lesprogramma ‘Frisse start’ van het Trimbos Instituut ter preventie van het gebruik van genotsmiddelen. Waarbij bewustwording, kennis, eigen keuzes maken en regels centraal staan. Tijdens maatschappijleer biedt NXT in leerjaar 3 het preventieve lesprogramma ‘Samen fris’ aan, met daarin aandacht voor kennisoverdracht en de risico’s van het gebruik van genotsmiddelen. De ouders worden nadrukkelijk betrokken, omdat uit onderzoek blijkt dat zij meer invloed hebben dan zij zelf vaak denken. De betrokken docenten worden geschoold om deze interventies te kunnen aanbieden. Daarnaast worden alle werknemers geschoold om het gebruik van genotsmiddelen te signaleren en op een juiste wijze te handelen. NXT werkt samen met de GGD en Jellinek, zij zijn ook aanwezig bij de informatieavond aan het begin van het schooljaar.

Regels en afspraken:

  • Roken, alcohol en drugsgebruik is verboden op NXT.
  • Bij het betrappen op roken worden de mentor en ouders ingelicht, een sanctie volgt waarbij de leerling na komt in zijn/ haar eigen tijd.
  • Bezit van vuurwerk, alcohol of drugs op school (of schoolactiviteiten), zorgt direct voor een schorsing en kan leiden tot het verwijderen van school. Een gesprek met directie zal hier uitsluitsel over geven.
  • Op klassenavonden, feesten, werkweken en andere bijeenkomsten wordt voor geen van de aanwezigen alcoholhoudende dranken geschonken. Volgens de wet is het verboden om alcohol te verkopen aan personen onder de 18 jaar.
Als u meer wilt weten, dan kunt u naar https://www.gezondeschool.nl/.