Lestijden

We maken de lesroosters zo gunstig mogelijk voor onze leerlingen. Tussenuren proberen we te voorkomen. Ook letten we op de tijden van onze brugklassers, zij hebben in de brugklas nog geen 8e lesuur en we proberen de lestijden van de brugklassen zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. Onze lesuren zijn 50 minuten. Voor praktijklessen zijn dat dubbele of driedubbele uren. Soms hebben we een dag een ‘racerooster’, de lessen van die dag duren maar 40 minuten.