Samen opleiden

Stageschool

Als school investeren wij graag in de toekomst. We vinden het belangrijk om een bijdrage te leveren in het opleiden en het begeleiden van toekomstige collega’s. Gezien het huidige lerarentekort is het essentieel tijdig goede docenten aan te trekken en op te leiden. Daarnaast willen wij als school de studenten het plezier in het lesgeven graag bijbrengen.

Opleidingsschool

Op dit moment werkt NXT Maarsbergen hard aan het keurmerk ‘opleidingsschool’. Een opleidingsschool levert in samenwerking met het hbo of een universiteit een bijdrage aan het opleiden van studenten tot vakdocent. Binnen het Vakcollege wordt er al nauw samengewerkt met het mbo en het hbo.

Leren door doen

Het leren binnen onze school is niet opzichzelfstaand. Studenten worden binnen de school begeleid door werkplekbegeleiders. De werkplekbegeleiders zijn ervaren vakdocenten. Samen met de schoolleider en het instituut zijn zij verantwoordelijk voor het leertraject dat de student volgt.

Uw zoon of dochter zal dit jaar verschillende leraren in opleiding tegenkomen die observeren, begeleiden of lesgeven. Het is namelijk niet alleen de moeite waard om les te krijgen, maar het is ook leuk om les te geven.

Leren in de praktijk

NXT is een erkend leerbedrijf. Wij zijn trots op dit keurmerk. Studenten van het mbo krijgen hier de beste praktijkopleiding. Wij werken samen met de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Door de studenten te helpen opleiden, dragen ze bij aan de toekomst van het vakmanschap. SBB ondersteunt leerbedrijven en praktijkopleiders bij die belangrijke taak.

Wat bieden wij

  • gemotiveerde werkplekbegeleiders;
  • nauwe prettige samenwerking met het mbo, hbo en de universiteit;
  • intervisie met studenten binnen NUOVO;
  • een school waar inzet echt wordt gewaardeerd;
  • goed inzicht in je eigen leerproces en ontwikkeling.

Contact

Neem contact op met onze schoolopleider Suzanne de Rooij srooij@nxt.eu