Nuovo Scholengroep

NXT Maarsbergen is één van de 15 NUOVO-scholen. Samen met deze 15 NUOVO-scholen realiseren en bevorderen we het openbaar voortgezet onderwijs in de regio. We zijn samen verantwoordelijk voor het voortgezet onderwijs aan ruim 12.000 leerlingen!    Als collega van NXT Maarsbergen maak je niet alleen deel uit van onze school, maar ook van NUOVO Scholen. En dat heeft voordelen! Bij NUOVO stimuleren wij de ontwikkeling van onze collega's. Er is ruimte voor ambities, voor zowel persoonlijke als professionele groei. Wil je meer weten over NUOVO Scholen? Klik dan op werken bij NUOVO.

Beleidskader voor 2024-2028 "Lerend de wereld bewegen"

Vol trots presenteren we het beleidskader voor 2024-2028 “Lerend de wereld bewegen”. Met dit document onder de arm gaan we de komende vier jaar samen vol energie aan de slag met goed onderwijs om bij te dragen aan een duurzame en inclusieve wereld.

Lerend de wereld bewegen

We vinden het belangrijk dat we vanuit onze onderwijsvisie en gezamenlijke kracht verantwoordelijkheid nemen voor de wereld om ons heen. Door kwalitatief goed onderwijs aan te bieden helpen we onze leerlingen om te ontdekken wie ze zijn en hoe ze zich tot de wereld verhouden, zodat ze op een betekenisvolle manier deel kunnen uitmaken van de samenleving. Het zet de wereld in beweging. Bekijk de video voor het verhaal achter 'Lerend de wereld bewegen'.

Geen punt, maar een komma

Het nieuwe strategische beleidskader geeft onze koers weer en is de opvolger van het eerdere beleidskader dat eind 2023 afliep. Het is een richtingwijzer voor alle scholen en het bedrijfsbureau en het is de fundering om op voort te bouwen en te ontwikkelen – in schoolplannen, jaarplannen, maar vooral in de dagelijkse praktijk op school. Achter dit document staat dan ook geen punt, maar een komma, zodat we kunnen blijven leren.

Doe mee!

Deze koers kwam tot stand vanuit een intensief proces begeleid door een groep kwartiermakers bestaande uit teamleiders van onze verschillende scholen, beleidsadviseurs van het bedrijfsbureau en het college van bestuur. Wij zijn op verschillende manieren in gesprek gegaan met leerlingen, collega’s, de medezeggenschapsraad, en onze raad van toezicht. Om deze koers om te zetten naar ons dagelijkse werk hebben we jouw inzet hard nodig. Lijkt het je leuk om verder mee te denken over het in de praktijk brengen van onze gezamenlijke koers? Neem dan contact op met de kwartiermakers via koers@nuovo.nl.