Verlof en vakantieregeling

Verlof moet vóóraf door de ouders/verzorgers worden aangevraagd bij de teamleider.

In bepaalde gevallen kan de teamleider een leerling verlof verlenen. Verlof (vrije uren of dagen) moet vooraf via een formulier door ouders/verzorgers worden aangevraagd bij de teamleider. Op de site van leerplicht staat aangegeven in welke gevallen dat is. Klik hier om een formulier aanvraag vrijstelling van geregeld schoolbezoek te downloaden.