Bovenbouw vakhavo

NXT Maarsbergen is een vakcollege. Dit zie je terug in onze unieke beroepsgerichte havo bovenbouw door de volgende kenmerken; we bieden Vakinhoudelijke kwaliteit, we werken met techniek(en) van de toekomst, we leren in betekenisvolle beroepscontext en zijn zo voorbereid op werken en studeren in de technieksector

Vakinhoudelijke kwaliteit

Wij hebben ons onderwijs vormgegeven vanuit praktijkervaringen in betekenisvolle beroepssituaties. Om te zorgen dat we wel de vakinhoudelijke kwaliteit kunnen leveren binnen dit concept, zijn er expert-docenten van andere Nuovo scholen betrokken bij het ontwerpen van het curriculum. Met de frisse blik op onderwijs van onze beroepsgerichte havo bovenbouw en de inhoudelijke expertise van onze expert-docenten, hebben wij een curriculum ontwikkeld waar vakinhoudelijk de basis wordt gelegd voor het gebruik van kennis in de beroepscontext.

Werken met de technieken van de toekomst

Om met de vakinhoud aan de slag te gaan in een betekenisvolle beroepscontext, maken we gebruik van techiek(en) van de toekomst. Voorbeelden van deze technieken zijn de 3D-printers, lasersnijders en digitale sensoren binnen de scheikunde, biologie en natuurkunde. Daarnaast is de zelfredzaamheid binnen de gebruikte software voor ons van groot belang. We stellen 21e-eeuwse vaardigheden zoals computational thinking, ICT-basisvaardigheden en creatief denken centraal in ons onderwijs.

Leren in betekenisvolle beroepscontext

Het leren in betekenisvolle beroepssituaties betekent dat leerlingen niet alleen uit een boek leren, maar vooral bezig gaan met onderzoeken en ontwerpen. Binnen ons praktijkgerichte vak PGP, staat het onderzoeken en ontwerpen centraal. We werken hier vanuit opdrachten uit "de echte wereld". De nieuwsgierige blik van het onderzoeken en ontwerpen gebruiken we ook bij de andere vakken. Wanneer binnen de scheikunde de beroepscontext, chemisch technoloog centraal staat, toetsen we niet met een schriftelijke toets, maar met een praktijktoets die gebaseerd is op een casus uit het werkveld. Door het gebruik van de beroepscontext weten onze leerlingen waarom ze iets moeten leren.

Voorbereidend op werken in de technieksector

De leerlingen die onze beroepsgerichte havo hebben afgerond, zijn klaar voor een studie in de technieksector. Dit betekent niet dat iedere leerling daar terecht komt, maar wel dat iedere leerling de school verlaat met een hoop ervaring in kritisch denken, probleem oplossend werken en informatie vaardigheden.