De profielen voor alle niveaus

NXT is voor alle niveaus van het vmbo. Wij hebben aandacht voor de individuele leerling. Daar staan wij voor. Dat betekent dat wij dichtbij zijn. Dichtbij jouw talent.

In leerjaar 1 krijgen alle leerlingen les in de vakroute Mens&Dienstverlening en de vakroute Techniek. In de loop van leerjaar 1 mogen de leerlingen al kiezen tussen deze twee vakroutes.

Het maakt dus niet uit of je een basisberoepsgerichte leerweg (bbl) doet, een kaderberoepsgerichte leerweg (kbl) of de theoretische leerweg (tl) met een +.

Als je de vakroute Mens & Dienstverlenen volgt, dan wordt je profiel:

  • Horeca, Bakkerij en Recreatie (HBR)

Als je de vakroute Techniek volgt, dan kun je kiezen uit drie profielen:

  • Bouw, Wonen & Interieur (BWI)
  • Mobiliteit & Transport (M&T)
  • Produceren, Installeren en Energie (PIE)

Tijdens je schoolloopbaan mag je een aantal keuzevakken kiezen. Met deze keuzevakken maak je je eigen opleiding nóg meer op maat.
Onze bbl en kbl-leerlingen gaan in leerjaar3 verder met hun profielvak en zij doen eind leerjaar 3 daar al examen in. In leerjaar 4 wordt het Centraal Schriftelijk examen gedaan.

Vakmavo

Leerlingen van de theoretische leerweg volgen ook in leerjaar 1 de vakroute, zoals hierboven staat omschreven. In leerjaar 2 kiezen zij een vakroute. Vanaf leerjaar 3 gaan deze leerlingen meer projectmatig aan de slag bij de praktijkvakken in de Vakmavo. We lopen hiermee voor op de landelijke ontwikkelingen, in 2024 moeten alle vmbo scholen in deze nieuwe leerweg een praktijkgericht programma aanbieden. Deze leerlingen doen in zes theorievakken examen.