De profielen voor alle niveaus

NXT is voor alle niveaus van het vmbo en ook voor leerlingen die praktisch leren en op havo-niveau onderwijs willen krijgen. Wij hebben aandacht voor de individuele leerling. Daar staan wij voor. Dat betekent dat wij dichtbij zijn. Dichtbij jouw talent.

In leerjaar 1 krijgen alle leerlingen les in de vakroute Mens&Dienstverlening en de vakroute Techniek. In de loop van leerjaar 1 mogen de leerlingen al kiezen tussen deze twee vakroutes.

Het maakt dus niet uit of je een basisberoepsgerichte leerweg (bbl) doet, een kaderberoepsgerichte leerweg (kbl), de theoretische leerweg (tl) of de havo-route.

Als je de vakroute Mens & Dienstverlenen volgt, dan wordt je profiel:

  • Horeca, Bakkerij en Recreatie (HBR)

Als je de vakroute Techniek volgt, dan kun je kiezen uit drie profielen:

  • Bouw, Wonen & Interieur (BWI)
  • Mobiliteit & Transport (M&T)
  • Produceren, Installeren en Energie (PIE)

Tijdens je schoolloopbaan mag je een aantal keuzevakken kiezen. Met deze keuzevakken maak je je eigen opleiding nóg meer op maat.
Onze bbl en kbl-leerlingen gaan in leerjaar3 verder met hun profielvak en zij doen eind leerjaar 3 daar al examen in. In leerjaar 4 wordt het Centraal Schriftelijk examen gedaan.

Vakmavo

Leerlingen van de theoretische leerweg volgen ook in leerjaar 1 de vakroute, zoals hierboven staat omschreven. In leerjaar 2 kiezen zij een vakroute. Vanaf leerjaar 3 gaan deze leerlingen meer projectmatig aan de slag bij de praktijkvakken in de Vakmavo. We lopen hiermee voor op de landelijke ontwikkelingen, in 2024 moeten alle vmbo scholen in deze nieuwe leerweg een praktijkgericht programma aanbieden. Deze leerlingen doen in zes theorievakken examen.

Vakhavo

Afgelopen schooljaar zijn we op veler verzoek gestart met onze vakhavo-route in leerjaar 1. Dit schooljaar bieden we de vakhavo aan in zowel leerjaar 1 als leerjaar 2. Het concept vakhavo is een leerlijn in de havo, die aansluit bij de behoeften van havisten om theorie en praktijk te combineren en de relevantie te zien door kennis in de praktijk toe te passen.

De vakhavo is op ons vakcollege een uitwerking van het concept voorbereidend hoger beroepsonderwijs (vhbo). De leerlingen krijgen op havoniveau les. De vakhavo neemt de behoeften en kwaliteiten van de havoleerling als uitgangspunt voor het onderwijs. Voor havisten is het belangrijk dat ze de koppeling tussen theorie en praktijk kunnen maken, zodat ze de relevantie van het leren zien. Ze leren door doen en houden van de afwisseling en uitdaging. De route van de vakhavo richt zich na leerjaar 1 op techniek.

Wat deze route uniek maakt, is dat we ons richten op de doorstroom naar het hbo.