Medezeggenschap Maarsbergen

De scholengroep waartoe NXT Maarsbergen behoort, heeft een actieve medezeggenschapsraad (MR). De MR is een belangrijk overlegorgaan binnen de school met wettelijk geregelde bevoegdheden. De raad heeft regelmatig overleg met het bestuur. De raad beslist mee over alle belangrijke zaken die de scholengroep aangaan zoals financiën, verbouwing, personeelsbeleid, formatieplan, onderwijskundige koers, de communicatie met de achterban, de begroting en de jaarrekening.

Deze ouders zitten in onze MR:

Rogier de Mol (vader)

Suzanne Sondervan (moeder)

Deze personeelsleden zitten in onze MR:

Albert Willem Bennen (voorzitter)

Edwin wildeman (vicevoorzitter)

Suzanne de Rooij

Carmen Huisman (secretaris)

Deze leerlingen zitten in onze MR:

Ruby Valkenburg

Jorg Sondervan

Leerlingenstatuut NUOVO 2020-2021

Klik hier voor de laatste notulen MR en Directie

Klik hier om het jaarverslag van de MR 2020-2021 te bekijken

Klik op het plaatje van NOUVO om het leerlingenstatuut te bekijken.