Medezeggenschap Maarsbergen

Medezeggenschap op NXT Maarsbergen:

Via de medezeggenschapsraad (MR) praten personeelsleden en ouders met de schoolleiding over belangrijke ontwikkelingen op school. De MR bestaat uit 2 ouders met kinderen op school, 2 leerlingen en 4 personeelsleden die werkzaam zijn op onze school. Samen vertegenwoordigen we alle ouders, leerlingen en personeelsleden van NXT Maarsbergen. Meer weten? Lees verder op deze pagina!

Samengevat: Wat doet de MR?

Als MR houden we ons bezig met allerlei belangrijke zaken die personeelsleden en ouders aangaan. Zoals de schooltijden, de schoolgids, de vrijwillige ouderbijdrage, het personeelsbeleid en het schoolplan. De schoolleider maakt plannen en vervolgens worden deze plannen besproken in de MR. Over sommige plannen geeft de MR advies, bij andere plannen moet de MR instemmen voordat deze mogen worden uitgevoerd. Ook kan de MR zelf punten aandragen. Hebt u iets waarvan u denkt dat het goed is als de MR dit met de schoolleider bespreekt? Laat het ons weten via ons mailadres: mr-nxtmaarsbergen@nxt.eu. Geregeld houdt de MR verkiezingen voor de plekken van één personeelslid, één ouder en/of één leerling in de MR. Mocht je interesse hebben om MR-lid te worden, houd onze berichtgeving dan in de gaten!

NXT Maarsbergen maakt onderdeel uit van een stichting met meerdere scholen. Met 12 andere scholen vormen we stichting Nuovo. Ook voor de stichting als geheel is er medezeggenschap in de vorm van een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Meer informatie over de GMR is te vinden op hun GMR-pagina.

Wilt u meer weten over hoe medezeggenschap in algemene zin werkt? De VOO organiseert regelmatig een gratis kort webinar ‘MR Introductie’, met meer informatie over medezeggenschap voor personeel en ouders die nog geen MR-lid zijn. U kunt de data en tijden van het webinar vinden op www.voo.nl/webinars. Bekijk ook vooral de video hieronder met meer uitleg over medezeggenschap!

Samenstelling van onze huidige Medezeggenschapsraad:

De MR bestaat het schooljaar 2023-2024 uit de volgende personen:

 • Deze ouders zitten in onze MR:

  Rogier de Mol

  Suzanne Sondervan

  Deze leerlingen zitten in de MR:

  Daan Ederveen

  Martijn Schevers

  Deze personeelsleden zitten in onze MR:

  Albert Willem Bennen (voorzitter)

  Edwin wildeman (vicevoorzitter)

  Suzanne de Rooij

  Inge Berck (secretaris)

Hebt u een idee ter verbetering van de school of een vraag aan de MR? Neem dan contact op! Onze MR-leden staan je graag te woord. Voor algemene vragen kunt u een e-mail sturen naar mr-nxtmaarsbergen@nxt.eu, of neem contact op met een van de leden van de MR. De MR is er alleen voor zaken aangaande het beleid van de school. Voor vragen over individuele aangelegenheden, neem contact op met de schoolleiding via info@nxt.eu.

Vergaderingen van de MR

De MR vergadert ééns per 2 maanden. Dat is dus 6 keer per jaar. De vergaderingen van de MR zijn openbaar, en dus nodigen we alle personeelsleden en ouders graag uit om langs te komen indien er een onderwerp op de agenda staat waar iemand graag bij betrokken wilt zijn, of om gewoon kennis te maken met MR-leden.

De vergaderingen starten altijd om 16:30uur en vinden plaats in het directiekantoor op school. De volgende 6 vergaderingen zijn gepland voor het schooljaar 2023-2024 (zodra de agenda bekend is en notulen zijn vastgesteld, kunt u deze onder de genoemde data vinden, door op de link te klikken):

Wilt u aanwezig zijn bij een van onze vergaderingen? Laat dit dan graag uiterlijk 1 dag voor de vergadering weten via mr-nxtmaarsbergen@nxt.eu!


3. Belangrijke documenten van de MR

De MR heeft verschillende taken, rechten en plichten. Sommige van deze zaken zijn landelijk in wetgeving vastgelegd, andere taken/rechten/plichten maken we afspraken over als MR intern of met de schoolleider. De volgende bronnen/documenten vormen de basis van hoe medezeggenschap bij ons is geregeld:

Elk jaar schrijft de MR een jaarverslag. Enerzijds om nieuwe MR-leden op de hoogte te stellen van wat er het afgelopen jaar is besproken, anderzijds om de achterban te informeren over wat de MR het afgelopen jaar heeft gedaan. U kunt hieronder de jaarverslagen van de afgelopen drie jaar vinden. Mocht u een eerder jaarverslag willen inzien, dan kun u dit laten weten via het e-mailadres.

Verkiezingen van de MR

De Medezeggenschapsraad bestaat uit drie geledingen (groepen): een personeelsgeleding en een oudergeleding en een leerlinggeleding. 4 leden uit het personeel, 2 ouders en 2 leerlingen.

Ouders en personeelsleden in de MR worden gekozen door alle ouders en alle personeelsleden op school. Iedere ouder en personeelslid kan zich kandideren voor een plek in de MR. Eenmaal gekozen heeft een MR-lid een zittingsduur van 4 jaar voordat er weer verkiezingen plaatsvinden. Elk jaar kiezen we één nieuwe ouder en één nieuw personeelslid.

De MR is verantwoordelijk voor het organiseren van verkiezingen. Elk jaar in maart ontvangen alle personeelsleden en ouders een mail met informatie over de verkiezingen: hoe je je zou kunnen kandideren, wat je kunt verwachten van het lidmaatschap en waarom het belangrijk is om betrokken te zijn bij de MR op school. Als er meer kandidaten zijn dan beschikbare plekken (bijvoorbeeld 2 ouders voor 1 plek) dan wordt een stemronde georganiseerd (in dit geval onder alle ouders). Degene met de meeste stemmen is dan gekozen als MR-lid, de andere kandidaat is reserve voor als de gekozen kandidaat uit zou vallen.

Personeelslid Albert Willem Bennen zal zijn functie als MR lid, tevens voorzitter, neerleggen evenals Suzanne Sondervan, lid oudergeleding. Er zijn als gevolg twee plekken beschikbaar in de MR één in de personeelsgeleding en één plek in de oudergeleding.

Mocht u interesse hebben om lid te worden van onze medezeggenschapsraad dan kunt u

U kunt uw kandidaatstelling bekend maken bij de secretaris van de MR, respectievelijk Inge Berck (IBerck@nxt.eu).

De planning voor de verkiezingen van 2024 is als volgt (als er zich maar 1 kandidaat meldt voor 1 plek, dan is op 26 april 2024 al bekend wie per 1 augustus nieuw MR-lid zullen zijn):

 • 20 maart 2024: Informatie naar alle personeelsleden en ouders met informatie over verkiezingen, NXT Week.
 • 27 maart 2024: Start kandidaatstelling, Herhaling
 • 10 april 2024: Einde kandidaatstelling
 • 12 april 2024: bericht naar alle personeelsleden en ouders met uitslag kandidaatstelling, eventueel informatie over stemming
 • 19 april 2024: Start stemming
 • 23 april 2024: Einde stemming
 • 26 april 2024: bericht naar alle personeelsleden en ouders met uitslag stemming
 • 1 augustus: Officiële start MR-lidmaatschap
 • Eind augustus/begin september, eerste vergadering MR, afscheid oude MR-leden

Inge Berck Secretaris