Steunuren

Elke dinsdagmiddag is een lesuur gepland waar alle leerlingen ondersteuning kunnen krijgen voor een vak. Dit noemen we een steunles. Je wordt door je mentor aangemeld als je een onderdeel van de lesstof niet goed snapt of wanneer je leervertraging hebt opgelopen.

Met je docent maak je een plan en spreek je af wat je gaat doen bij de steunlessen. Lukt het weer zonder steunlessen? Dan bespreken we samen wanneer voor jou de steunlessen niet meer nodig zijn.