Eigenaarschap

NXT werkt we met een 80-minutenrooster. Dat heeft veel voordelen, zoals meer keuzemogelijkheden voor leerlingen in de flex-uren. Daardoor krijg jij een actievere rol in jouw eigen leerproces. 80-minutenlessen bieden ook meer ruimte voor differentiatie en individuele begeleiding.

Op NXT werken we met een 80-minutenrooster. Dat heeft veel voordelen, zoals meer keuzemogelijkheden voor leerlingen in de flex-uren. Daardoor krijg jij een actievere rol in jouw eigen leerproces. 80-minutenlessen bieden ook meer ruimte voor differentiatie en individuele begeleiding.

Hoe doen we dat?
Je hebt per dag 3 of 4 verschillende lessen van 80 minuten. Daarnaast zijn er iedere dag 2 flexuren van 40 minuten, één aan het begin van de dag (1e uur) en één aan het eind van de dag (5e uur). Dat zijn dus 10 flexmogelijkheden per week. Je plant per week tenminste 3 flexuren voor de volgende week. In de flexuren doe je al het schoolwerk, dat niet in de lessen wordt gedaan. Wij noemen dat flexwerk. Wanneer jij jouw werk goed plant en goed gebruik maakt van de flexuren, kan je een groot deel van je werk op school doen. Je mag echter best meer flexuren inplannen. Door deze manier van werken, kan je dus veel schoolwerk op school doen en hoef je thuis weinig meer voor school te doen. Hoe fijn is dat? Maar het is niet verboden om thuis aan school te werken. Daar ben je vrij in.

In de flexuren zit je met leerlingen van verschillende klassen en leerjaren bij elkaar in een lokaal. In het lokaal is ook altijd een docent aanwezig. Bij het kiezen van flex-uren heb je verschillende mogelijkheden:

  • Stilte-uur, daar werk je individueel in stilte aan flexwerk
  • Flexwerkuur, daar werk je individueel of samen met anderen aan flexwerk. Je kunt overleggen, elkaar helpen of vragen stellen aan de docent
  • Vakhulpuur. In het vakhulpuur kan je extra ondersteuning krijgen voor een bepaald vak door de vakdocent
  • Op donderdagmiddag is het inhaal-/herkansingsuur voor het inhalen of het herkansen van toetsen

Bij het plannen van de flexuren maak je dus voor een deel jouw eigen lesrooster op maat. Wanneer jij bijv. op vrijdagmiddag graag vroeger klaar bent, plan je jouw flexuren dus op andere dagen.

Doordat je maar 3 of 4 verschillende lessen per dag hebt, zijn er minder wisselingen dan bij een gewoon lesrooster. Daardoor is er meer rust in de school en kan de lestijd effectiever worden gebruikt. Je hoeft jouw boeken en andere schoolspullen niet meer mee naar huis te nemen. Die kan je allemaal op school in jouw locker bewaren. Dat scheelt een hoop gesjouw en voorkomt ook dat je per ongeluk spullen vergeet.

De mentoruren en de NXT-uren vallen ook in de flexuren. In de mentoruren kijkt de mentor met jou mee naar wat er de komende weken moet gebeuren en helpt jou bij het maken van een goede planning. Echt waar; een goede planning is het halve werk! In de NXT-uren ontwikkel je je digitale vaardigheden.