Gezonde school

De gezondheid en het welbevinden van de leerlingen en medewerkers staan bij NXT hoog in het vaandel. Gezonde mensen voelen zich fijner en presteren beter. Daarom houdt NXT, zowel in Doorn als in Maarsbergen, zich actief bezig met de ‘gezonde school-aanpak’. NXT Doorn besteedt aan een drietal thema’s extra aandacht.

Bewegen en sport
Sinds medio 2020 mag NXT Doorn zich kenmerken als Gezonde School op het gebied van sport en bewegen. Door dit specifieke themacertificaat toont NXT Doorn aan sport en bewegen echt belangrijk te vinden!

Dat NXT Doorn de essentie van het thema wil benadrukken, is dan ook zichtbaar in het uitgebreide en diverse sport- en beweegaanbod van de school. Naast de reguliere lessen lichamelijke opvoeding wordt in de onderbouw de ‘Talentklas Sport’ aangeboden. Dit is een keuzeklas waar iedere (sportieve) leerling zijn/haar affiniteit met bewegen kan verrijken. In de bovenbouw hebben wij sinds een aantal jaar het ‘Sport+ programma’ ontwikkeld. Dit zijn gave buitenschoolse sportactiviteiten die op school, of elders, worden georganiseerd. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan lasergamen in de sporthal, maar ook aan golfsurfen op het strand van Scheveningen. Hoe vet is dat!? Ook worden er jaarlijks verschillende sportieve reizen georganiseerd, waaronder het survivalkamp in de Ardennen (leerjaar 2) en het zeilkamp in Friesland (leerjaar 4). Het doel van NXT is leerlingen plezier te laten beleven in sport en bewegen, waardoor zij hun leven lang kunnen deelnemen aan de huidige sport- en beweegcultuur.

Voeding
Op NXT vinden wij het belangrijk dat leerlingen leren bewust gezonde(re) keuzes te maken omtrent voeding. Zo hebben de leerlingen van NXT Doorn dagelijks de mogelijkheid om één (of meerdere) stuks fruit te eten, dat gratis wordt aangeboden in de kantine. Ook heeft NXT een vernieuwd watertappunt, waar leerlingen gestimuleerd worden om water te drinken. Het gebruik van de welbekende energiedrankjes is op onze school niet toegestaan. Tijdens de mentorlessen, biologielessen en tijdens de Talentklas ‘koken en bakken’ wordt  aandacht besteed aan de essentie van gezonde voeding.

Relaties & seksualiteit
Leerlingen in het voortgezet onderwijs ontdekken relaties & seksualiteit. Om de leerlingen te stimuleren ook hier juiste keuzes in te maken, biedt NXT Doorn een veilige en open omgeving om het gesprek aan te gaan omtrent dit belangrijke onderwerp. Zo wordt tijdens de mentor- en biologielessen veelvuldig aandacht besteed aan het (wellicht) gevoelige onderwerp. Wij vinden het namelijk echt belangrijk dat onze leerlingen zijn wie ze zijn, kunnen zijn wie ze willen zijn en dat zij daar openlijk voor uit durven komen. Onze mentoren (onderbouw) en coaches (bovenbouw) spelen hier een belangrijke rol in. Ook beschikt NXT Doorn over een zorgcoördinator waar leerlingen, onder meer over dit thema, terecht kunnen voor vragen en advies.

Meer informatie over de ‘gezonde school-aanpak’ kunt u vinden op:

www.gezondeschool.nl