Medezeggenschapsraad

De scholengroep waartoe NXT behoort, heeft een actieve medezeggenschapsraad (MR). De MR is een belangrijk overlegorgaan binnen de school. Zijn bevoegdheden zijn wettelijk geregeld. De raad heeft regelmatig overleg met het bestuur. De raad beslist mee over alle belangrijke zaken die de scholengroep aangaan zoals financiën, verbouwing, personeelsbeleid, formatieplan, onderwijskundige koers, de communicatie met de achterban, de begroting en de jaarrekening.

Sinds het schooljaar 2017 – 2018 bestaat er ook een deelraad voor NXT Doorn. De deelraad MR NXT komt maandelijks bij elkaar en heeft regelmatig overleg met de directie van school. Zo is het nieuwe onderwijsconcept een vast punt voor de MR NXT om te bespreken. De Deelraad beslist mee over alle belangrijke zaken die de school en scholengroep aangaan zoals: financiën, personeelsbeleid, formatieplan, onderwijskundige koers, de communicatie met de achterban, de begroting en de jaarrekening.

De DRMD zal via de website van de school regelmatig verslag doen van actuele onderwerpen binnen de Deelraad. Ook via de oudernieuwsbrief zal hierop gewezen worden.

De samenstelling van de Deelraad NXT Doorn is met ingang van het schooljaar 2019-2020 als volgt:

  • Vanuit de leerlingen: Arien van de Wetering (D4) en Febe Copier (D3)
  • Vanuit de ouders: Nadine van Loosbroek (moeder van Tessa Copier (D4) en Febe Copier (D3)) en Margriet van Donselaar (moeder van Nicole (D3))
  • Vanuit de docenten: Robbert van Sluijters en Tonko van ’t Hek.
  • Vanuit het onderwijsondersteunend personeel (OOP): Bryan van der Linden

Contact

rsluijters@nxt.eu

Reglement

Huishoudelijk Reglement juli 2019

Verslagen

Publieksversie vergadering 8 juli 2021

Publieksversie vergadering 17 september 2020

Publieksversie vergadering 29 oktober 2020

Publieksversie vergadering 26 november 2020

Publieksversie vergadering 14 januari 2021

Publieksversie vergadering 25 maart 2021

Publieksversie vergadering 15 april 2021

Jaarverslag DRMD 2019 - 2020

Jaarverslag DRMD 2017 - 2019