Medezeggenschapsraad

De scholengroep waartoe NXT behoort, heeft een actieve medezeggenschapsraad (MR). De MR is een belangrijk overlegorgaan binnen de school. Zijn bevoegdheden zijn wettelijk geregeld. De raad heeft regelmatig overleg met het bestuur. De raad beslist mee over alle belangrijke zaken die de scholengroep aangaan zoals financiën, verbouwing, personeelsbeleid, formatieplan, onderwijskundige koers, de communicatie met de achterban, de begroting en de jaarrekening.

Er is ook een aparte MR voor NXT Doorn. De MR NXT komt maandelijks bij elkaar en heeft regelmatig overleg met de directie van school. Zo is het onderwijsconcept een vast punt voor de MR NXT om te bespreken. De MR beslist mee over alle belangrijke zaken die de school en scholengroep aangaan zoals: financiën, personeelsbeleid, formatieplan, onderwijskundige koers, de communicatie met de achterban, de begroting en de jaarrekening.

De MR NXT zal via de website van de school regelmatig verslag doen van actuele onderwerpen binnen de MR. Ook via de oudernieuwsbrief zal hierop gewezen worden.

De samenstelling van de MR NXT Doorn is met ingang van het schooljaar 2022-2023 als volgt:

  • Vanuit de leerlingen: Nienke Brouwers (D4)
  • Vanuit de ouders: mevrouw Oepkes
  • Vanuit de docenten: Marrit Posthuma en Tonko van ’t Hek.

Contact

mposthuma@nxt.eu

Reglement

Huishoudelijk Reglement 2021

Verslagen

Publieksversie vergadering 20 januari 2022

Publieksversie vergadering 9 december 2021

Publieksversie vergadering 4 november 2021

Publieksversie vergadering 23 september 2021

Publieksversie vergadering 8 juli 2021

Publieksversie vergadering 17 september 2020

Publieksversie vergadering 29 oktober 2020

Publieksversie vergadering 26 november 2020

Publieksversie vergadering 14 januari 2021

Publieksversie vergadering 25 maart 2021

Publieksversie vergadering 15 april 2021

Jaarverslag DRMD 2019 - 2020

Jaarverslag DRMD 2017 - 2019