Ons onderwijs

Op NXT Doorn word je uitgedaagd om prestaties te leveren, je grenzen te verleggen en je talenten te ontwikkelen. Hierbij word je geholpen door docenten, mentoren en de andere medewerkers van de school.

Onderwijs

NXT Doorn is ontwikkelingsgericht, zowel voor leerlingen als voor medewerkers, en nodigt hen uit prestaties te leveren, grenzen te verleggen en talenten te ontwikkelen. “Zelf leidend” is één van de kernwaarden van NUOVO. Op NXT Doorn vertalen we dat naar “eigenaarschap”, iets dat we zowel bij jou als bij onszelf willen stimuleren en ontwikkelen. Eigenaarschap wil zeggen dat je je verantwoordelijkheid voelt en neemt voor jezelf en voor je omgeving .

NXT Doorn wil leerlingen ondersteunen bij hun ontwikkeling tot mondige burgers, die zelfstandig een onderbouwde mening kunnen vormen en sociaal verantwoordelijk kunnen handelen. Wij willen dat leerlingen op NXT Doorn verdraagzaam zijn en leren kijken en luisteren naar anderen. Wij noemen dit: werken aan actief burgerschap. Het maakt een leerling verantwoordelijk voor zijn of haar eigen ontwikkeling en welzijn en die van de ander.

Onze visie op leren

Op NXT Doorn krijg je onderwijs waarin jij een actieve rol hebt bij het leren. Zo ontwikkel je zelfstandigheid en zelfvertrouwen. De bedoeling is dat je leert het maximale uit jezelf te halen. Wij helpen je daarbij door een sociaal veilige, uitdagende en afwisselende leeromgeving te bieden.

Pedagogisch/didactische visie en aanpak
Fouten maken mag. Sterker nog, wanneer je geen fouten maakt, leer je niet. Fouten maken is dus helemaal niet erg en niet iets om bang voor te zijn. Belangrijk is dat je van je fouten leert hoe het beter kan.

NXT Doorn is een relatief kleine school met een open cultuur en een positieve benadering. Leerlingen en medewerkers vormen een echte community. Je voelt je daardoor snel thuis en gezien. We zijn verantwoordelijk voor onszelf en elkaar, voor ons werk en onze omgeving en we gaan dus respectvol en verdraagzaam met elkaar om.

Onderwijsniveaus

- Op NXT Doorn wordt onderwijs gegeven op twee niveaus: Mavo en Havo (t/m derde leerjaar). Samen met de basisschool kijken we op welk niveau jij het meest tot je recht komt.

- Leerlingen met een TL/H-advies kunnen in het eerste leerjaar als Havokansklasleerling geplaatst worden. Zij krijgen dan les op Havoniveau.

- Daarnaast plaatsen we ook leerlingen met een KB/TL-advies (kaderberoepsgerichte- /theoretische leerweg) als Mavokansklasleerling. Dit kan wanneer de basisschool doorgroei naar Mavo kansrijk acht. Deze leerlingen werken op Mavoniveau en krijgen een jaar de tijd om te laten zien of ze dat niveau aan kunnen.

- Leerlingen met verschillende niveaus worden in de eerste twee leerjaren samen in zgn. heterogene klassen geplaatst. In die klassen krijgen leerlingen les op Mavo- of op Havoniveau.

- NXT Doorn werkt met een determinatieperiode die twee jaar duurt. Dit houdt in dat we voldoende tijd hebben om erachter te komen wat de beste plek voor jou is. Aan het eind van het eerste leerjaar bekijken we dat nog eens goed en wanneer het voor jou beter is, kan je in het tweede leerjaar eventueel op een hoger of lager niveau verder gaan.

- In het derde leerjaar kan een mavoleerling er voor kiezen om één of meer vakken versneld af te ronden en in die vakken vast aan het eind van het derde leerjaar examen te doen.