Magister

Via Magister kunnen leerlingen en ouders inloggen op ons intranet. Op deze manier kan het lesrooster, de cijferregistratie, de aanwezigheidsregistratie en de toets-agenda worden bekeken. We verwachten van ouders dat ze regelmatig in Magister kijken hoe het op school gaat.

Het wachtwoord en de inlogcode voor Magister worden eenmalig via de administratie verstrekt en zijn niet aan te passen. Wij vragen u deze codes zorgvuldig te bewaren. Wanneer er problemen zijn met het inloggen, kunt u contact opnemen met Tilly de Ligt (ligt@nxt.eu).

Wij gebruiken Magister ook om via e-mail met leerlingen en ouders te communiceren. Daarom is het belangrijk dat in Magister het juiste e-mailadres(sen) staat geregistreerd. Mochten die veranderen, dan kunt u die zelf in Magister aanpassen.

U kunt ook met uw smartphone inloggen op Magister met de app Meta.

Klik hier om in te loggen op Magister.