Verlof en vakantie


In bepaalde gevallen kan de teamleider een leerling verlof verlenen. Verlof (vrije uren of dagen) moet vooraf via een formulier door ouders/verzorgers worden aangevraagd. Op de site van leerplicht staat aangegeven in welke gevallen dat is. Klik hier om een formulier aanvraag vrijstelling van geregeld schoolbezoek te downloaden.


Zomervakantie 9 juli t/m 22 augustus 2022
Herfstvakantie: za 22 oktober t/m zo 30 oktober 2022
Kerstvakantie: za 24 december 2022 t/m zo 8 januari 2023
Voorjaarsvakantie: za 25 februari t/m zo 5 maart 2023
2e paasdag ma 10 april 2023
Meivakantie: za 22 april t/m zo 7 mei 2023 (incl. Koningsdag)
Hemelvaartsdag do 18 mei en vrijdag 19 mei 2023
2e Pinksterdag ma 29 mei 2023
Zomervakantie: za 8 juli t/m zo 20 augustus 2023

Let op: Goede Vrijdag is geen lesvrije dag!