Verlof en vakantie


Verlof (vrije uren of dagen) moet vooraf via een formulier door ouder(s)/verzorger(s) worden aangevraagd bij de teamleider. Klik om een formulier aanvraag vrijstelling van geregeld schoolbezoek te downloaden.

 


   
Vakanties 2021-2022
Herfstvakantie
16 oktober 2021 t/m
24 oktober 2021
Kerstvakantie
25 december 2021 t/m
9 januari 2022
Voorjaarsvakantie
26 februari 2022 t/m
6 maart 2022
2e Paasdag
18 april 2022
Meivakantie
23 april 2022 t/m
8 mei 2022
Hemelvaart
26 mei 2022 t/m
27 mei 2022

2e Pinksterdag 6 juni 2022

Zomervakantie 9 juli 2022 t/m
21 augustus 2022