Verlof en vakantie


In bepaalde gevallen kan de teamleider een leerling verlof verlenen. Verlof (vrije uren of dagen) moet vooraf via een formulier door ouders/verzorgers worden aangevraagd. Op de site van leerplicht staat aangegeven in welke gevallen dat is. Klik hier om een formulier aanvraag vrijstelling van geregeld schoolbezoek te downloaden.


Zomervakantie za 8 juli 2023 t/m zo 20 augustus 2023
Herfstvakantie: za 14 oktober t/m zo 22 oktober 2023
Kerstvakantie: za 23 december 2023 t/m zo 7 januari 2024
Voorjaarsvakantie: za 17 februari t/m zo 25 februari 2024
2e paasdag ma 1 april 2024
Meivakantie: za 27 april t/m zo 12 mei 2024 (incl. Koningsdag)
2e Pinksterdag ma 20 mei 2024
Zomervakantie: za 13 juli t/m zo 25 augustus 20234

Let op: Goede Vrijdag is geen lesvrije dag!

Schooljaar 2024-2025

Start school: di. 27 augustus 2024
Herfstvakantie: za 26 oktober t/m zo 3 november 2024
Kerstvakantie: za 21 december 2024 t/m zo 5 januari 2025
Voorjaarsvakantie: za 22 februari t/m zo 2 maart 2025
2e paasdag ma 21 april 2025
Meivakantie: za 22 april t/m zo 5 mei 2025 (incl. Koningsdag en Bevrijdingsdag)
2e Pinksterdag ma 9 juni 2025
Zomervakantie: za 19 juli t/m zo 31 augustus 2025

Let op: Goede Vrijdag is geen lesvrije dag!