Team

Schoolleiding

Directeur
Jenny Oldenhuis
T 0343-412196
joldenhuis@nxt.eu

Teamleider
Geert de Keulenaar
gkeulenaar@nxt.eu


Schoolbestuur

Bestuurders

Muriëlle van der Voort

Jeroen Kreijkamp

Coördinatoren

Zorgcoördinator
Sanne Dalhoeven
sdalhoeven@nxt.eu

Examensecretaris
Edwin van de Beek
ebeek@nxt.eu

Coördinator aanmelding
Wouter van Ark
wark@nxt.eu

Coördinator havo route
Wouter van Ark
wark@nxt.eu

Decaan

Marrit Posthuma
mposthuma@nxt.eu

Website beheer
Luuk Achterberg
lachterberg@nxt.eu

Opleidingshuis/schoolopleider
Fen de Groot
fgroot@nxt.eu

Medewerkers

Leerlingenadministratie
Tilly de Ligt
tligt@nxt.eu

Applicatiebeheerder Magister
Tilly de Ligt
tligt@nxt.eu

Conciërge
Wilma de Rooij
wrooij1@nxt.eu

Verzuimcoördinator en receptie
Sylvia Hoogendam
shoogendam@nxt.eu

Onderwijsassistenten
Geert Kuitenbrouwer (TOA)
gkuitenbrouwer@nxt.eu

Yonna Huisman
yhuisman@nxt.eu

Nadia Mhamdi
nmhamdi@nxt.eu

Orthopedagoog
Karynne Schenkel
kschenkel@nxt.eu

Remedial teacher
Lisette de Kant
lkant@nxt.eu

Vakdocenten

ARKW – lichamelijke Opvoeding
Wouter van Ark
wark@nxt.eu

BEEE – wiskunde
Edwin van de Beek
ebeek@nxt.eu

DANJ– biologie
Jordan Dannenberg
jdannenberg@nxt.eu

DALS – Duits

Sanne Dalhoeven

sdalhoeven@nxt.eu

GRAY – Engels
Yvonne de Graaff
ygraaff@nxt.eu

GRUM - Nederlands
Mark Gruitroij
mgruitroij@nxt.eu

HAKJ - biologie
Job Haaksma
jhaaksma@nxt.eu

HEKT – geschiedenis/maatschappijleer
Tonko van ’t Hek
thek@nxt.eu

JAGR– aardrijkskunde
Reinoud Jager
rjager1@nxt.eu

KAMH - Beroep en beeldende vorming

Hanna Michielsen

hmichielsen@nxt.eu

KEIS – Engels
Saskia Keizer
skeizer@nxt.eu

KOUM - lichamelijke opvoeding
Melvin Kouwenhoven
mkouwenhoven@nxt.eu

LINW – wiskunde
Wiebe Lindijer
wlindijer@nxt.eu

MEJM – geschiedenis
Mariëlle Meijer
mmeijer@nxt.eu

POSM – Nederlands
Marrit Posthuma
mposthuma@nxt.eu

PRII– Frans

Isabel Prins

iprins@nxt.eu

SACH - natuurkunde (nask1)
Luuk Achterberg
lachterberg@nxt.eu

REIC - Duits

Christine Reinartz

creinartz@nxt.eu

SFEN - beeldende vorming/CKV
Fen de Groot
fgroot@nxt.eu

VEER – lichamelijke opvoeding
Remco van Veen
rveen@nxt.eu

Mentoren onderbouw

D1a
Marina Kroeze en Fen de Groot

mkroeze@nxt.eu

fgroot@nxt.eu

D1b
Jordan Dannenberg
jdannenberg@nxt.eu

D1c
Saskia Keizer
skeizer@nxt.eu

D1d

Melvin Kouwenhoven

mkouwenhoven@nxt.eu

D2a
Wouter van Ark
wark@nxt.eu

D2b
Wiebe Lindijer

wlindijer@nxt.eu

D2c

Mark Gruitroij en Hanna Michielsen

mgruitroij@nxt.eu

hmichielsen@nxt.eu

D2d

Job Haaksma

jhaaksma@nxt.eu

D3h

Luuk Achterberg

lachterberg@nxt.eu

Coaches bovenbouw

Remco van Veen
rveen@nxt.eu

Tonko van ’t Hek
thek@nxt.eu

Edwin van de Beek
ebeek@nxt.eu

Luuk Achterberg
lachterberg@nxt.eu

Yvonne de Graaff

ygraaff@nxt.eu

Sanne Dalhoeven

sdalhoeven@nxt.eu

Charles Westerhout

cwesterhout@nxt.eu