Team

Schoolleiding

Directeur
Jenny Oldenhuis
T 0343-412196
joldenhuis@nxt.eu

Teamleider
Geert de Keulenaar
gkeulenaar@nxt.eu


Schoolbestuur

Bestuurder
Leon de Wit
Muriël van der Voort

Coördinatoren

Zorgcoördinator en orthopedagoog
Amarins Fledderus
afledderus@nxt.eu

Examensecretaris
Edwin van de Beek
ebeek@nxt.eu

Topsportcoördinator
Marjolein Houtsma
mhoutsma@nxt.eu

Coördinator Sociale Veiligheid
Daniel Koelink
dkoelink@nxt.eu

Coördinator aanmelding
Daniel Koelink
dkoelink@nxt.eu

Decaan

Marrit Posthuma
mposthuma@nxt.eu


Stafbureau

Administratie

Leerlingenadministratie
Tilly de Ligt
tligt@nxt.eu

Applicatiebeheerder Magister
Tilly de Ligt
tligt@nxt.eu

Conciërge
Wilma de Rooij
wrooijl@nxt.eu

Verzuimcoördinator en receptie
Sylvia Hoogendam
shoogendam@nxt.eu

Onderwijsassistenten
Bryan van der Linden
blinden@nxt.eu

Nadia Mhamdi
nmhamdi@nxt.eu

Docenten

ARKW – lichamelijke Opvoeding
Wouter van Ark
wark@nxt.eu

BEEE – wiskunde
Edwin van de Beek
ebeek@nxt.eu

DALS – Duits
Sanne Dalhoeven
sdalhoeven@nxt.eu

GRAY – Engels
Yvonne de Graaff
ygraaff@nxt.eu

GRUM - Nederlands
Mark Gruitroij
mgruitroij@nxt.eu

HAKJ - biologie
Job Haaksma
jhaaksma@nxt.eu

HEKT – geschiedenis/maatschappijleer
Tonko van ’t Hek
thek@nxt.eu

HOUM – Frans
Marjolein Houtsma
mhoutsma@nxt.eu

KEIS – Engels
Saskia Keizer
skeizer@nxt.eu

KOED – Nederlands
Daniel Koelink
dkoelink@nxt.eu

KOUM - lichamelijke opvoeding
Melvin Kouwenhoven
mkouwenhoven@nxt.eu

LINW – wiskunde
Wiebe Lindijer
wlindijer@nxt.eu

MEJM – geschiedenis
Mariëlle Meijer
mmeijer@nxt.eu

POSM – Nederlands
Marrit Posthuma
mposthuma@nxt.eu

SACH - natuurkunde (nask1)
Luuk Achterberg
lachterberg@nxt.eu

SAMA – biologie
Maha el Salih
melsalih@nxt.eu

SFEN - beeldende vorming/CKV
Fen de Groot
fgroot@nxt.eu

SLUR – aardrijkskunde
Robbert van Sluijters
rsluijters@nxt.eu

VEER – lichamelijke opvoeding
Remco van Veen
rveen@nxt.eu

Mentoren onderbouw

D1a
Daniel Koelink en Marina Kroeze
dkoelink@nxt.eu
mkroeze@nxt.eu

D1b
Fen de Groot en Mark Gruitroij
fgroot@nxt.eu
mgruitroij@nxt.eu

D1c
Saskia Keizer en Mariëlle Meijer
skeizer@nxt.eu
mmeijer@nxt.eu

D2a
Sanne Dalhoeven
sdalhoeven@nxt.eu

D2b
Wiebe Lindijer en Job Haaksma
wlindijer@nxt.eu
jhaaksma@nxt.eu

Coaches bovenbouw

Remco van Veen
rveen@nxt.eu

Tonko van ’t Hek
thek@nxt.eu

Edwin van de Beek
ebeek@nxt.eu

Luuk Achterberg
lachterberg@nxt.eu

Maha El Salih
melSalih@nxt.eu