Team

Schoolleiding

Directeur
Jenny Oldenhuis
T 0343-412196
joldenhuis@nxt.eu

Teamleider (ma. t/m do.)
Geert de Keulenaar
gkeulenaar@nxt.eu

Plaatsvervangend teamleider (vrijdag)
Woutervan Ark
wark@nxt.eu

Schoolbestuur

Commissie van bestuur

Muriëlle van der Voort en Jeroen Kreijkamp

Coördinatoren

Zorgcoördinator
Sanne Dalhoeven
sdalhoeven@nxt.eu

Examensecretaris
Edwin van de Beek
ebeek@nxt.eu

Coördinator aanmeldingen
Wouter van Ark
wark@nxt.eu

Decaan

Marrit Posthuma
mposthuma@nxt.eu

Website beheer
Luuk Achterberg
lachterberg@nxt.eu

Opleidingshuis/schoolopleider
Fen de Groot
fgroot@nxt.eu

Medewerkers

Leerlingenadministratie
Tilly de Ligt
tligt@nxt.eu

Applicatiebeheerder Magister
Tilly de Ligt
tligt@nxt.eu

Conciërge
Wilma de Rooij
wrooij1@nxt.eu

Verzuimcoördinator en receptie
Sylvia Hoogendam
shoogendam@nxt.eu

Onderwijsassistenten

Yonna Huisman
yhuisman@nxt.eu

Erik Haandrikman
ehaandrikman@nxt.eu

Orthopedagoog
Karynne Schenkel
kschenkel@nxt.eu

Remedial teacher
Nigel Kragten
nkragten@nxt.eu

Vakdocenten

AHII – wiskunde
Ibrahim Ahidar
iahidar@nxt.eu

ARKW – lichamelijke Opvoeding

Wouter van Ark

wark@nxt.eu

BEEE – wiskunde
Edwin van de Beek
ebeek@nxt.eu

BARE – Engels
Eliorah van Barneveld
ebarneveld@nxt.eu

DALS – Duits
Sanne Dalhoeven
sdalhoeven@nxt.eu

DRIF– NASK
Fabian Driessen
fdriessen@nxt.eu

HEKT – geschiedenis/maatschappijleer
Tonko van ’t Hek
thek@nxt.eu

GRAY – Engels
Yvonne de Graaff
ygraaff@nxt.eu

GRUM - Nederlands
Mark Gruitroij
mgruitroij@nxt.eu

HAKJ - biologie
Job Haaksma
jhaaksma@nxt.eu

HEKT – geschiedenis/maatschappijleer
Tonko van ’t Hek
thek@nxt.eu

JAGR– aardrijkskunde
Reinoud Jager
rjager1@nxt.eu

KAMH – beeldende vorming en Beroep
Hanna van de Kamp
hkamp@nxt.eu

KEIS – Engels
Saskia Keizer
skeizer@nxt.eu

KOUM - lichamelijke opvoeding
Melvin Kouwenhoven
mkouwenhoven@nxt.eu

MEJM – geschiedenis
Mariëlle Meijer
mmeijer@nxt.eu

PLOT – biologie
Tjeerd Plomp
tplomp@nxt.eu

POSM – Nederlands
Marrit Posthuma
mposthuma@nxt.eu

SACH - natuurkunde (nask1)
Luuk Achterberg
lachterberg@nxt.eu

SFEN - beeldende vorming/CKV
Fen de Groot
fgroot@nxt.eu

VEEP – geschiedenis/ Mens & Maatschappij
Pim Veenendaal
pveenendaal@nxt.eu

VEER – lichamelijke opvoeding
Remco van Veen
rveen@nxt.eu

VROH – Nederlands 
Hanneke Vroon
hvroon@nxt.eu

Mentoren onderbouw

D1a
Fen de Groot en Tjeerd Plomp

fgroot@nxt.eu

tplomp@nxt.eu

D1b
Melvin Kouwenhoven en Pim Veenendaal
mkouwenhoven@nxt.eu

pveenendaal@nxt.eu

D1c
Fabian Driessen
fdriessen@nxt.eu

D2a

Hanneke Vroon

hvroon@nxt.eu

D2b

Job Haaksma

jhaaksma@nxt.eu

D2c

Saskia Keizer

skeizer@nxt.eu

D2d

Mark Gruitroij

mgruitroij@nxt.eu

D3h

Reinoud Jager

rjager@nxt.eu

Coaches bovenbouw

Remco van Veen
rveen@nxt.eu

Tonko van ’t Hek
thek@nxt.eu

Wouter van Ark

wark@nxt.eu

Edwin van de Beek
ebeek@nxt.eu

Sanne Dalhoeven

sdalhoeven@nxt.eu

Charles Westerhout

cwesterhout@nxt.eu