Missie en visie

Bij NUOVO Scholengroep bereiden we je zo goed mogelijk voor op actieve
deelname aan een duurzame, inclusieve en steeds veranderende samenleving. Dit doen we
door te zorgen voor een veilige leeromgeving, waarbinnen leerlingen samenwerkend leren,
experimenteren en zich autonoom ontwikkelen. Voor iedere leerling bieden wij een
onderwijsvorm die het beste bij hem of haar past, op een zo uitdagend mogelijk niveau en
binnen een zo effectief mogelijk tijdsbestek. Ons motto hierbij is: Eigenwijs samen, méér dan een diploma.

De missie van NXT Doorn is, dat we alle leerlingen in onze kleinschalige community het beste uit zichzelf laten halen en hen hun eigen talenten laten ontdekken en ontwikkelen. NXT wil een plek zijn waar iedereen welkom is en waar iedereen zichzelf mag zijn.

De visie van NXT Doorn is, dat we een plek willen zijn waar we leerlingen samen leren leren, samenwerken, kansen bieden, eigenaarschap en keuzes geven. 

Strategisch Beleidskader 2020-2024.