Missie en visie

Bij NUOVO Scholengroep bereiden we iedere leerling zo goed mogelijk voor op actieve
deelname aan een duurzame, inclusieve en steeds veranderende samenleving. Dit doen we
door te zorgen voor een veilige leeromgeving, waarbinnen leerlingen samenwerkend leren,
experimenteren en zich autonoom ontwikkelen. Voor iedere leerling bieden wij een
onderwijsvorm die het beste bij hem of haar past, op een zo uitdagend mogelijk niveau en
binnen een zo effectief mogelijk tijdsbestek. Ons motto hierbij is: Eigenwijs samen, méér dan een diploma.

Strategisch Beleidskader 2020-2024.