Normatief kader

Het team van NXT Doorn is bezig met een professionaliserings- en cultuurveranderingsprogramma De Transformatieve School. Binnen dit programma gaan we in op de effecten van de super-diverse buitenschoolse leefwereld op de schoolcultuur. De focus ligt in het bijzonder op hoe jongeren laveren tussen de sociale codes van de thuiscultuur, de peergroup en de schoolcultuur. Soms is dat laveren best ingewikkeld en leidt dat tot demotivatie en een negatieve groepsdynamiek in het klaslokaal.

Het programma laat zien hoe jongeren, ondanks de mismatch tussen de verschillende leefwerelden, veerkrachtigheid kunnen ontwikkelen en kunnen komen tot “self-efficacy” om de schoolladder te ervaren als hun ladder. Self-efficacy is de Engelse term voor het innerlijk geloof in het eigen klimproces. Met klimmen wordt bedoeld, dat leerlingen zich in het onderwijs voortdurend blijven ontwikkelen. In deze animatie wordt het programma uitgelegd.

Als team zijn we bezig onze schoolcultuur en het klassenklimaat zo te ontwikkelen, dat onze leerlingen beter tot leren komen, de klassendynamiek verbetert en de kansengelijkheid toeneemt. Een schoolcultuur, waarbij leerlingen duidelijkheid ervaren, weten hoe het werkt, wat de kaders zijn en waar zich de bewegingsruimte bevindt, is onderdeel van die visie. In het programma heeft dat het normatieve kader. In dat kader ligt de nadruk op gewenst gedrag, de groene regels, waarin geformuleerd wordt welk gedrag we graag willen zien.

Daarnaast formuleren we in het normatieve kader oranje en rode regels. Oranje regels betreffen ongewenst gedrag, waarbij we individueel corrigeren. Rode regels betreffen ongewenst gedrag, waarbij we een eenduidige afspraak over de norm en de consequenties van het overtreden van de regel hanteren.

Het normatief kader waar wij op 26-02-2024 mee te starten, is hier te vinden.

Ook interessant

Op donderdag 7 maart hebben onze vierde klas leerlingen hun profielwerkstuk gedeeld op de PWS-markt. We kijken terug op een druk bezochte avond waar onze leerlingen hebben laten zien waar hun talenten liggen. Een aantal werken verdient hierbij extra aandacht omdat zij dit praktijkdeel fantastisch hebben uitgevoerd. U leest in...

Lees verder

Op donderdag 7 maart is het docententeam gestart met een driejarig traject rondom curriculumontwikkeling. Zo werken wij toe naar een toekomstbestendig onderwijsprogramma. We zijn verheugd met de expertise en kennis die vernieuwenderwijs met zich meebrengt en kijken uit naar de nauwe samenwerking die we komende jaren voor de boeg hebben.

Lees verder

Vandaag hebben we eerst het British Museum bezocht, waar de leerlingen door middel van een speurtocht veel hebben geleerd over het oude Egypte en het mummificeren. Daarna hebben we kennis gemaakt met de gruwelijke geschiedenis van Engeland in “ The London Dungeon.”Ten slotte genoten van het prachtige uitzicht in the...

Lees verder

De leerlingen van NXT Doorn aangekomen in het Verenigd Koninkrijk. Nadat de leerlingen Canterbury hebben verkend hebben zij hun gastgezinnen ontmoet en daar lekker gegeten. De volgende dag hebben we het British museum bezocht en per groep een quiz gemaakt over de Egyptische afdeling. De winnaars hebben een mooie prijs...

Lees verder

Daar waar in het verleden al vaker een fanatiek badmintontoernooi is georganiseerd, werd de draad na vele jaren weer opgepakt. Door onze oudere generatie te verbinden aan de jonge generatie, middels gezellige beweegactiviteiten. Dit met als doel om ‘jong en oud’ nader tot elkaar te brengen en samen beweegplezier te...

Lees verder

Onze eigen leerlingen zijn natuurlijk het beste ‘visitekaartje’ voor NXT Doorn Vandaag werden de toppers, die geholpen hebben op de open dag, in het zonnetje gezet. Naast een tasje vol lekkernij konden ze genieten van een film in de docentenkamer. Voor nu: Fijne voorjaarsvakantie!

Lees verder