Wie zijn wij?

Wij zijn NXT. Wij leiden onze leerlingen toekomstgericht en kritisch op voor de samenleving van morgen. NXT is een school voor dromers, denkers en doeners van nu en de toekomst.

NXT Maarsbergen is een Vakcollege. In ons onderwijs bieden we een praktische onderwijsroute aan op alle niveaus van het vmbo. Deze vakroute kenmerkt zich door leren en oriënteren in de praktijk vanaf leerjaar één.

De vakroute is gericht op jongeren met een praktische leerstijl, die graag actief bezig zijn. NXT Maarsbergen biedt alle twee de vakroutes aan: de vakroute Techniek en de vakroute Mens & Dienstverlenen.

Visie en missie

De wereld om ons heen verandert vaak en snel. Een leerling wil de wereld kennen, er middenin staan en er een eigen plek in verwerven. Bij ons op school legt een leerling daarvoor de basis. Op de eerste plaats doordat we leerlingen opleiden met alle kennis en vaardigheden die vandaag en morgen nodig is. En wat minstens zo belangrijk is: we leren leerlingen om te blijven leren. Zo kunnen zij voorop blijven lopen. Of dat nu in de eigen vakrichting is of in nieuwe werkgebieden die in de toekomst zullen ontstaan.

We investeren veel in moderne informatie- en communicatietechnologie, want die gaat een leerling hoe dan ook in het leven van alledag steeds meer tegenkomen. Boven alles bepalen respect en vertrouwen in elkaar of iemand succesvol is of niet. Succesvolle mensen van nu en morgen investeren in samenwerken, communiceren en leren van elkaar.

Die mensen, dat zijn de leerlingen van nu.

Wij helpen leerlingen om zich voor te bereiden op een succesvolle toekomst. Bij ons LEREN zij door te DOEN. We stimuleren leerlingen creatief te denken en ondernemend te zijn.

We helpen ze om verantwoordelijkheid te nemen en waardevol te zijn in onze samenleving.

Onze missie is: LEREN DOOR DOEN!