Welkom op de leukste kleine school van Midden-Nederland, waar je mavo èn havo kunt doen.

NXT is een kleinschalige school voor Mavo en Havo. Leerlingen met een KB/Mavo-advies hebben in de Mavokansklas de mogelijkheid om op te stromen naar het Mavo-niveau. Het lukt bijna 95% van de Mavokansleerlingen om dat Mavo-niveau te halen. We hebben een Havokansklas voor leerlingen waarvan de basisschool denkt dat Havo mogelijk is. In deze klas krijg je les op Havoniveau. Dit schooljaar zijn we gestart met de pilot Havo-4 en we zijn volop aan het onderzoeken hoe we deze pilot de komende jaren kunnen vervolgen.

NXT is een kleinschalige school voor Mavo en Havo. Leerlingen met een KB/Mavo-advies hebben in de Mavokansklas de mogelijkheid om op te stromen naar het Mavo-niveau. Het lukt bijna 95% van de Mavokansleerlingen om dat Mavo-niveau te halen. We hebben een Havokansklas voor leerlingen waarvan de basisschool denkt dat Havo mogelijk is. In deze klas krijg je les op Havoniveau. Dit schooljaar zijn we gestart met de pilot Havo-3 en we zijn volop aan het onderzoeken hoe we deze pilot de komende jaren kunnen vervolgen.

NXT wil haar leerlingen ruimte en uitdaging bieden om hun talenten optimaal te ontwikkelen en daarbij uitstekende prestaties te leveren.

NXT wil leerlingen stimuleren mondige burgers te worden die in staat zijn zelfstandig een oordeel te vormen en verantwoordelijkheid voor zichzelf en hun medemensen te nemen. De openbare signatuur is voor NXT geen leeg begrip. Zij onderscheidt deze school van andere scholen voor voortgezet onderwijs in de regio.

Missie

Wij zijn: “Een open school, waar iedereen welkom is, ongeacht achtergrond, afkomst, godsdienst of geaardheid”. NXT geeft daar op de volgende manier concreet invulling aan:

Open voor alle leerlingen
NXT hanteert geen wachtlijsten of loting om het aantal leerlingen te reguleren. Wie voor NXT kiest en toelaatbaar is tot de onderwijssoort, wordt in principe toegelaten. Niet de organisatie van de school maar de leerling staat centraal. Slechts in zwaarwegende uitzonderingsgevallen wordt van dit principe afgeweken.

Verdraagzaamheid en tolerantie
NXT spant zich in voor een verdraagzame samenleving. Wij beginnen daarmee op school door verschillen tussen mensen te accepteren en te waarderen. Iedereen mag op NXT zichzelf zijn maar wij staan niet toe dat er gepest of gediscrimineerd wordt.

De school uit, de wereld in!
Open staan voor de wereld om ons heen, interesse voor diverse achtergronden, zienswijzen en levensbeschouwingen, dat uitgangspunt zit in ons onderwijs verweven. Het verklaart bijvoorbeeld waarom wij veel waarde hechten aan buitenschools leren door middel van activiteiten en excursies als aanvulling op het lesprogramma.